ROK 2023

 

Ročná finančná správa k 31.12.2023

KŠP_ročná finančná správa k 31.12.2023
KČP ročná finančná správa k 31.12.2023 vo formáte xhtml

 

Dokumenty k riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 9.11.2023

01_KSP_Oznámenie o zvolani RVZ
03_KSP_navrh uznesenia na zvolenie organov VZ
04_KSP_stanovisko predstavenstva k bodu 2 a 4 programu
05_KSP_stanovisko predstavenstva k bodu 3 programu
06_KSP_navrh uznesenia re HV
07_KSP_navrh uznesenia na schvalenie auditora
Kupele Strbske Pleso_audit report_2022
2023_pocet akcii a hlasovacich prav
vzor PM § 184a ObZ
vzor PM § 190e ObZKSP_sprava dozornej rady
KSP_zapisnica z dozornej rady
KSP_sprava vyboru pre audit
KSP_zapisnica_VZ_9 11 2023

 

Polročná finančná správa k 30.6.2023

KSP_polrocna sprava 30 6 2023
KSP_uctovna zavierka 30 6 2023

 

ROK 2022

Ročná finančná správa k 31.12.2022

KŠP_ročná finančná správa k 31.12.2022
KČP ročná finančná správa k 31.12.2022 vo formáte xhtml

Polročná finančná správa k 30.6.2022

KSP_polrocna sprava_30 6 2022
KSP_uctovna zavierka 30 6 2022

Dokumenty k riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 29.9.2022

KSP_oznamenie o zvolani RVZ
KSP_navrh uznesenia na zvolenie organov VZ
KSP_stanovisko predstavenstva k bodu 3 programu
KSP_navrh uznesenia re HV bod 4
KSP_stanovisko predstavenstva k bodu 2 a 4 programu
KSP_navrh uznesenia na schvalenie auditora bod 5
2022_pocet akcii a hlasovacich prav
KSP_audit report 2021
vzor PM § 184a ObZ
vzor PM § 190e ObZ

KSP_zapisnica DR_UZ, auditor
KSP_Sprava dozornej rady
KSP_Sprava a odporucanie vyboru pre audit
KSP_zapisnica z riadneho valneho zhromazdenia 29 9 2022

 


ROK 2021

Ročná finaná finančná správa k 31.12.2021

KŠP_ročná finančná správa k 31.12.2021
Rocna financna sprava.xhtml
Oznam o zverejnení

Polročná finančná správa k 30.6.2021

KSP_polrocna sprava 30 6 2021
KSP_uctovna zavierka 30 6 2021

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 27.9.2021

KSP_zapisnica z valneho zhromazdenia 27 9 2021_gdpr
KSP_oznam o konani VZ_Pravda 27 8 2021
KSP_navrh predstavenstva_bod 1 – organy VZ
KSP_navrh predstavenstva_bod 4 – schvalenie UZ 2020 a rozhodnutie o uhrade straty
KSP_navrh predstavenstva_bod 5 – auditor
KSP_navrh predstavenstva_bod 6 – volba dozornej rady
KSP_navrh predstavenstva_bod 7 – zmluvy dozorna rada
KSP_stanovisko predstavenstva_bod 3 – dozorna rada
KSP_stanovisko predstavenstva_body 2 a 4 – vyocna sprava, auditorska sprava, navrh na uhradu straty
2021_pocet akcii a hlasovacich prav
KSP_auditorska sprava 2020 k uctovnej zavierke a vyrocnej sprave
vzor PM § 184a ObZ
vzor PM § 190e ObZ

 


ROK 2020

 

Ročná finančná správa k 31.12.2020

KSP_auditorska sprava 2020 k uctovnej zavierke a vyrocnej sprave
KSP_Ročná finančná správa 31 12 2020
KSP_vyhlasenie o sprave a riadeni 31 12 2020
KSP_vyhlasenie zodpovednych osob emitenta 31 12 2020
KSP vyrocna sprava 2020 – doplnena

Polročná finančná správa k 30.6.2020

KSP polrocna sprava emitenta 30 6 2020
KSP uctovne vykazy 30 6 2020

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 28.9.2020

Oznam o zvolaní valného zhromaždenia
Audítorská správa a výročná správa
Návrh predstavenstva k bodu 1 – voľba oránov valného zhromaždenia
Stanovisko predstavenstva k bodu 2 a 4 – výročná správa, audítorská správa, návrh na úhradu straty
Stanovisko predstavenstva k bodu 3 – dozorna rada
Návrh predstavenstva k bodu 4 – schválenie UZ 31.12.2019 a rozhodnutie o úhrady straty
Návrh predstavenstva k bodu 5 – schválenie audítora
Návrh predstavenstva k bodu 6 – odvolanie člena dozornej rady
Návrh predstavenstva k bodu 7 – voľba člena dozornej rady
Počet akcií a hlasovacích práv
Plná moc na účasť na valnom zhromaždení §190
Plná moc na účasť na valnom zhromaždení §184
Správa a odporúčanie výboru pre audit
Správa dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
KSP_Zapisnica zo zasadnutia RVZ 28 9 2020

 


ROK 2019

Ročná finančná správa k 31.12.2019

KSP_auditorska sprava 2019 k uctovnej zavierke a vyrocnej sprave
KSP_Ročná finančná správa 31.12.2019
KSP_vyhlasenie o sprave a riadeni 31 12 2019
KSP_vyhlasenie zodpovednych osob emitenta 31 12 2019

Polročná finančná správa k 30.6.2019

KSP polrocna sprava emitenta 30 6 2019
KSP uctovne vykazy 30 6 2019

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 13.9.2019

Oznam o zvolaní valného zhromaždenia
Audítorská správa a výročná správa k 31.12.2018
Návrh predstavenstva k bodu 1 – voľba oránov valného zhromaždenia
Stanovisko predstavenstva k bodu 2 a 4 – výročná správa, audítorská správa, návrh na úhradu straty
Stanovisko predstavenstva k bodu 3 – cinnost dozornej rady
Návrh predstavenstva k bodu 4 – schválenie UZ 31.12.2018 a rozhodnutie o úhrady straty
Návrh predstavenstva k bodu 5 – schválenie audítora
Počet akcií a hlasovacích práv
Plná moc na účasť na valnom zhromaždení §190
Plná moc na účasť na valnom zhromaždení §184
zapisnica zo zasadnutia dozornej rady
sprava a odporucania vyboru pre audit
sprava dozornej rady
KSP ZAPISNICA Z RIADNEHO VALNEHO ZHROMAZDENIA 13.9.2019

Dokumenty k mimoriadnemu valnému zhromaždeniu 13.2.2019

Navrh-predstavenstva-auditor.pdf
Navrh-predstavenstva-organy-VZ.pdf
Oznamenie-o-zvolani-mimoriadneho-VZ-13.2.2019.pdf
Plnomocenstvo-par184.pdf
Plnomocenstvo-par190.pdf
Pocet-akcii.pdf
Sprava-a-odporucanie-vyboru-pre-audit.pdf
Zapisnica-zo-zasadnutia-dozornej-rady.pdf
Zapisnica-zo-zasadnutia-valneho-zhromazdenia-KSP-13-2-2019.pdf


ROK 2018

Ročná finančná správa k 31.12.2018

KSP_auditovana uctovna zavierka a vyrocna sprava 2018
KSP_ročná finančná správa 31.12.2018
KSP_vyhlasenie o sprave a riadeni
KSP_vyhlasenie zodpovednych osob emitenta

Polročná finančná správa k 30.6.2018

KSP polrocna sprava emitenta 30 6 2018
KSP uctovne vykazy 30 6 2018
KSP vyhlasenie zodpovednych osob emitenta 30 6 2018

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 26.7.2018

Oznam o zvolaní valného zhromaždenia
Audítorská správa a výročná správa
Návrh predstavenstva k bodu 1 – voľba oránov valného zhromaždenia
Stanovisko predstavenstva k bodu 2 a 4 – výročná správa, audítorská správa, návrh na úhradu straty
Návrh predstavenstva k bodu 4 – schválenie UZ 31.12.2017 a rozhodnutie o úhrady straty
Návrh predstavenstva k bodu 5 – schválenie audítora
Návrh predstavenstva k bodu 6 – odvolanie predsedu predstavenstva
Návrh predstavenstva k bodu 7 – voľba predsedu predstavenstva
Počet akcií a hlasovacích práv
Plná moc na účasť na valnom zhromaždení §190
Plná moc na účasť na valnom zhromaždení §184
zapisnica zo zasadnutia dozornej rady
sprava a odporucania vyboru pre audit
sprava dozornej rady
KSP ZAPISNICA Z RIADNEHO VALNEHO ZHROMAZDENIA 26.7.2018


ROK 2017

Ročná finančná správa k 31.12.2017

KSP_auditovana uctovna zavierka a vyrocna sprava 2017.pdf
KSP_ročná finančná správa 31.12.2017.pdf
KSP_vyhlasenie o sprave a riadeni.pdf
KSP_vyhlasenie zodpovednych osob emitenta.pdf

Polročná finančná správa k 30.6.2017

KSP_polrocna sprava emitenta 30 6 2017.pdf
KSP_uctovne vykazy 30 6 2017.pdf
KSP_vyhlasenie zodpovednych osob emitenta 30 6 2017.pdf

Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2017

KSP_Zapisnica_RVZ_28_9_2017_na_zverejnenie.pdf
KSP_Vysledky_hlasovania_na_RVZ_28_9_2017.pdf
KSP_uplne_znenie_stanov_k_28_9_2017.pdf

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 28.9.2017

KSP_polrocna_sprava_emitenta_30_06_2017.pdf
KSP_uctovne_vykazy_30_06_2017.pdf
KSP_vyhlasenie_zodpovednych_osob_emitenta_30_06_2017.pdf
Oznam o zvolaní valného zhromaždenia
Uverejnenie oznamu o zvolaní valného zhromaždenia v Pravde 24.8.2017
Počet akcií a hlasovacích práv
Návrh predstavenstva k bodu 1 – voľba oránov valného zhromaždenia
Audítorská správa
Výročná správa
Správa dozornej rady
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
Správa výboru pre audit
Stanovisko predstavenstva k bodu 2 a 4 – výročná správa, audítorská správa, návrh na úhradu straty
Stanovisko predstavenstva k bodu 3 – správa dozornej rady
Návrh predstavenstva k bodu 4 – schválenie UZ 31.12.2016 a rozhodnutie o úhrady straty
Návrh predstavenstva k bodu 5 – schválenie audítora
Návrh predstavenstva k bodu 6 – zmena stanov
Návrh predstavenstva k bodu 7 – dodatky k zmluvám o výkone funkcie členov dozornej rady
Plná moc na účasť na valnom zhromaždení §190
Plná moc na účasť na valnom zhromaždení §184


ROK 2016

Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2016

KSP_zapisnica z RVZ 31 10 2016
KSP_poverenie Z. Malackej docasnym vedenim RVZ
KSP_navrh akcionara k bodu 1 – organy VZ
KSP_navrh akcionara k bodu 6 – odvolanie dozornej rady
KSP_navrh akcionara k bodu 7 – zvolenie dozornej rady
KSP_navrh akcionara k bodu 8 – schvalenie zmluv o vykone funkcie

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 2016

Oznam o zvolaní valného zhromaždenia
Uverejnenie oznamu o zvolaní valného zhromaždenia v Pravde 19.9.2016
Počet akcií a hlasovacích práv
Návrh predstavenstva k bodu 1 – voľba oránov valného zhromaždenia
Audítorská správa
Výročná správa
Správa dozornej rady
Správa výboru pre audit
Stanovisko predstavenstva k bodu 2 a 4 – výročná správa, audítorská správa, návrh na úhradu straty
Stanovisko predstavenstva k bodu 3 – správa dozornej rady
Návrh predstavenstva k bodu 4 – schválenie UZ 31.12.2015 a rozhodnutie o úhrady straty
Návrh predstavenstva k bodu 5 – schválenie audítora
Návrh predstavenstva k bodu 6 – odvolanie členov dozornej rady
Návrh predstavenstva k bodu 7 – zvolenie členov dozornej rady
Návrh predstavenstva k bodu 8 – schválenie zmlúv o výkone funkcie dozornej rady
Plná moc na účasť na valnom zhromaždení §190
Plná moc na účasť na valnom zhromaždení §184

Ročná finančná správa k 31.12.2016

KSP – rocna financna sprava 2016
KSP – vyrocna sprava 2016
KSP – auditorska sprava 2016
KSP – vyhlasenie zodpovednych osob emitenta 2016
KSP – vyhlasenie o sprave a riadeni 2016

Polročná finančná správa k 30.6.2016

KSP_polrocna_sprava_emitenta_30_6_2016.pdf
KSP_uctovna_zavierka_30_6_2016.pdf
KSP_vyhlasenie_zodpovednych_osob_emitenta_30_6_2016.pdf

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1. polrok 2016

KSP_Predbezne_vyhlasenie_31_3_2016
KSP_Suvaha_31 3 2016
KSP_VZaS_31 3 2016


ROK 2015

Ročná finančná správa k 31.12.2015

KSP – rocna financna sprava 2015
KSP – vyrocna sprava 2015
KSP – auditorska sprava 2015
KSP – vyhlasenie zodpovednych osob emitenta 2015
KSP – oznam o zverejneni oznamu v Pravde 28 4 2016
KSP – vyhlasenie o sprave a riadeni 31.12.2015.pdf

Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2015

KSP_Predbezne_vyhlasenie_30_9_2015.pdf
KSP_uctovna_zavierka_30_9_2015.pdf
KSP oznam o zverejneni predbezneho vyhlasenia emitenta 4.11.2015

Polročná finančná správa k 30.6.2015

KSP_polrocna_sprava_2015_upravena.pdf
KSP_poznamky_30_6_2015_upravene.pdf
KSP_NBS_odpoved_doplnenie_polrocnej_financnej_spravy.pdf

KSP_suvaha_30062015.pdf
KSP_vykaz_ziskov_a_strat_30062015.pdf
KSP_vyhlasenie_zodpovednych_osob_emitenta_30062015.pdf

Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2015

KSP_zapisnica_z_riadneho_VZ_27082015.pdf
KSP_vysledky_hlasovania_VZ_27082015.pdf

 

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 2015

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia 27.8.2015
Auditorská správa 2014
Výročná správa 2014
Správa dozornej rady
Správa výboru pre audit
Počet akcií a hlasovacích práv
Vzor plnej moci §184a ObZ.
Vzor plnej moci §190e ObZ.
Návrh predstavenstva k bodu 1
Návrh predstavenstva k bodu 4
Stanovisko predstavenstva k bodu 3
Stanovisko predstavenstva k bodu 2 a 4
Návrh predstavenstva k bodu 5

 

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1. polrok 2015

KSP predbezne vyhlasenie emitenta za 1. polrok 2015
KSP uctovna zavierka 31.3.2015


 

ROK 2014

Ročná finančná správa k 31.12.2014

KSP – rocna financna sprava 2014
KSP – rocna financna sprava 2014 doplnena
KSP – vyrocna sprava 2014
KSP – auditorska sprava 2014
KSP – vyhlasenie zodpovednych osob emitenta 2014

Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2014

KSP_Predbezne_vyhlasenie_emitenta_za_2._polrok_2014
KSP_Suvaha_30.9.2014
KSP_VZaS_30.9.2014

Polročná finančná správa k 30.6.2014

KSP_polrocna_sprava_2014.pdf
KSP_suvaha_30_6_2014.pdf
KSP_vykaz_ziskov_a_strat_30_6_2014.pdf
KSP_poznamky_30_6_2014.pdf

Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2014

KSP_zapisnica_z_RVZ_30_7_2014.pdf
KSP_vysledky_hlasovania_RVZ_2014.pdf

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 2014

Oznamenie-o-zvolani-riadneho-valneho-zhromazdenia-30.7.2014.pdf
Sprava-dozornej-rady-30-6-2014.pdf
Sprava-a-odporucanie-vyboru-pre-audit.pdf
Navrh-predstavenstva-bod-6-schvalenie-auditora.pdf
Navrh-predstavenstva-bod-1-zvolenie-organov-RVZ.pdf
Navrh-predstavenstva-bod-5-schvalenie-vyrocnej-spravy-a-UZ-a-uhrada-straty.pdf
Pocet-akcii-a-hlasovacich-prav.pdf
Stanovisko-predstavenstva-k-bodu-2-a-4-k-uctovnej-zavierke-a-vyrocnej-sprave.pdf
Stanovisko-predstavenstva-k-bodu-3-k-sprave-dozornej-rady.pdf
vzor-PM-§-184a-ObZ.docx
vzor-PM-§-190e-ObZ.docx
Oznam-Pravda-24-6-2014.pdf
KSP-vyrocna-sprava-2013.pdf
KSP-auditorska-sprava-2013.pdf

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1. polrok 2014

KSP predbezne vyhlasenie emitenta za 1. polrok 2014
KSP Suvaha 31.3.2014
KSP VZaS 31.3.2014


ROK 2013

Ročná finančná správa k 31.12.2013

KSP-rocna-financna-sprava-2013.pdf
KSP-vyrocna-sprava-2013.pdf
KSP-auditorska-sprava-2013.pdf
KSP-vyhlasenie-zodpovednych-osob-emitenta-2013.pdf

Predbežné vyhlásenie emitenta za 2.polrok 2013

KSP_predbezne vyhlasenie emitenta za 2. polrok 2013
KSP_Suvaha a VZaS 30.9.2013

Polročná finančná správa k 30.6.2013

Polročná správa k 30.6.2013
Súvaha k 30.6.2013
VZaS k 30.6.2013
Poznámky k 30.6.2013

Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2013

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 1.8.2013
Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 2013

Pozvanka na riadne valne zhromazdenie 1.8.2013
Oznam o uverejneni pozvanky na RVZ v Pravde 28.6.2013
Vyrocna sprava za rok 2012 vratane spravy predstavenstva, vyroku auditora a financnych vykazov
Auditorska sprava za rok 2012
Sprava dozornej rady za rok 2012
Sprava vyboru pre audit za rok 2012
Pocet akcii a hlasovacich prav a sposob oznamenia o splnomocnencoch
Vzor plnej moci pre akcionarov podla §184a ObZ
Vzor plnej moci pre akcionarov podla §190 ObZ
Navrh predstavenstva k bodu 1
Stanovisko predstavenstva k bodu 2 a 4
Stanovisko predstavenstva k bodu 3
Navrh predstavenstva k bodu 5
Navrh predstavenstva k bodu 6
Navrh predstavenstva k bodu 7

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2013

KSP_predbezne vyhlasenie emitenta za 1. polrok 2013
KSP_Suvaha 31.3.2013
KSP_VZaS 31.3.2013


ROK 2012

Ročná finančná správa k 31.12.2012

KSP_vyhlasenie_zodpovednych_osob_emitenta_2012.pdf
KSP_rocna_financna_sprava_2012.pdf
KSP_vyrocna_sprava_2012.pdf
KSP_auditorska_sprava_2012.pdf

Predbežné vyhlásenie emitenta za 2.polrok 2012

KSP predbezne vyhlasenie 30.9.2012
KSP uctovne vykazy 30.9.2012

VÝSLEDKY RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 2012

výsledky hlasovania RVZ 20-08-2012
úplne znenie stanov 20-08-2012
notárska zápisnica z valného zhromaždenia 19-09-2012

Polročná finančná správa k 30.6.2012

KSP_Polrocna sprava k 30.6.2012
KSP_Vykazy v tabulkovej forme k 30.6.2012
KSP_Suvaha k 30.6.2012
KSP_VZaS k 30.6.2012
KSP_Poznamky k 30.6.2012

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 2012

Pozvánka na valné zhromaždenie 20.8.2012
Výročná správa za rok 2011 vrátane správy predstavenstva, výroku audítora a finančných výkazov
Správa dozornej rady
Správa výboru pre audit
Návrh predstavenstva na zmenu stanov
Návrh predstavenstva na zvolenie orgánov riadneho valného zhromaždenia
Návrh predstavenstva k schváleniu účtovnej závierky 2011 a rozdeleniu zisku
Návrh predstavenstva na schválenie audítora za rok 2012
Stanovisko predstavenstva k bodu 2 a 4 programu riadneho valného zhromaždenia
Stanovisko predstavenstva k bodu 3 programu riadneho valného zhromaždenia
Plná moc pre akcionárov podľa §184a ObZ – „VZOR“
Plná moc pre akcionárov podľa §190e ObZ – „VZOR“

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2012

KSP_financne_vykazy_31032012.pdf
KSP_Predbezne_vyhlasenie_emitenta_za_prvy_polrok_31032012.pdf


ROK 2011

Ročná finančná správa k 31.12.2011

KSP_rocna_sprava_emitenta_31122011.pdf
KSP_sprava_auditora_AJ_230412.pdf
KSP_sprava_auditora_SJ_230412_uctovna_zavierka.pdf
KSP_vyhlasenie_zodpovednych_osob_UZ_2011.pdf

Dokumenty

KSP_zoznam_zverejnenych_informacia_za_rok_2011.pdf
Sprava_auditora_2010_AJ_SJ.pdf
KSP_vyrocna_sprava_2010.pdf
KSP_uplne_znenie_stanov_22092011.pdf
KSP_vyrocna_sprava_2011.pdf

Polročná finančná správa k 30.6.2011

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Polročná finančná správa k 30.6.2011
Finačné výkazy k 30.6.2011
Výkaz ziskov a strát k 30.6.2011
Súvaha k 30.6.2011
Poznámky k 30.6.2011

Riadné valné zhromaždenie

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Výsledky hlasovania
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2011

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1. polrok 2011
Finančné výkazy k 31.3.2011

Predbežné vyhlásenie emitenta za 2.polrok 2011

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Predbezne vyhlasenie emitenta za 2. polrok 2011
Finančné výkazy k 30.9.2011


ROK 2010

Ročná finačná správa

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Ročná finančná správa a výkazy k 31.12.2010
Vyhlásenie zodpovednej osoby emitenta
Poznámky k 31.12.2010

Predbežné vyhlásenie emitenta za 2.polrok 2010

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2010
Finančné výkazy k 30.9.2010

Mimoriadne valné zhromaždenie

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2010

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1. polrok 20010
Finančné výkazy k 31.3.2010

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finančné výkazy k 31.3.2010

Polročná finančná správa k 30.6.2010

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Polročná finančná správa k 30.6.2010
Finačné výkazy k 30.6.2010
Poznámky k 30.6.2010

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finančné výkazy k 17.6.2010

 

Valné zhromaždenia

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

Dokumenty
Úplné znenie stanov
Správa audítora
Výročná správa audítora
Závierka


ROK 2009

Konsolidovaná ročná závierka za rok 2009

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Výročná konsolidovaná správa za rok 2009
Konsolidovaná ročná závierka za rok 2009
Správa nezávisleho auditora

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2009

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1. polrok 2009
Finančné výkazy k 31.3.2009

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finančné výkazy k 31.3.2009

Polročná finančná správa k 30.6.2009

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Polročná finančná správa k 30.6.2009
Finačné výkazy k 30.6.2009
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2009
Poznámky k 30.6.2009

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finančné výkazy k 30.6.2009
Súvaha k 30.6.2009

Predbežné vyhlásenie emitenta za 2.polrok 2009

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Predbežné vyhlasenie emitenta za 2. polrok 2009
Finančné vykazy k 30.9.2009

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finančné výkazy k 30.9.2009

Ročná finačná správa

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Ročná finančná správa a výkazy k 31.12.2009
Vyhlásenie zodpovednej osoby emitenta
Poznámky k 31.12.2009
Správa audítora

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finačné výkazy k 31.12.2009


ROK 2008

Konsolidovaná ročná závierka za rok 2008

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Výročná konsolidovaná správa za rok 2008
Konsolidovaná ročná závierka za rok 2008
Správa nezávisleho auditora

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2008

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1. polrok 2008
Finančné výkazy k 31.3.2008

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finančné výkazy k 31.3.2008

Polročná finančná správa k 30.6.2008

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Polročná finančná správa k 30.6.2008
Finačné výkazy k 30.6.2008
Poznámky k 30.6.2008

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finančné výkazy k 30.6.2008

Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2008

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2008
Finančné výkazy k 30.9.2008

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finančné výkazy k 30.9.2008

Ročná finačná správa

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Ročná finančná správa k 31.12.2008
Finačné výkazy k 31.12.2008
Poznámky k 31.12.2008
Správa audítora k 31.12.2008

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finančné výkazy k 31.12.2008


ROK 2007

Ročná finačná správa

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Ročná finančná správa k 31.12.2007
Finačné výkazy k 31.12.2007
Poznámky k 31.12.2007

Kúpele Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, s.r.o.
Finančné výkazy k 31.12.2007