Finančné správy emitenta cenných papierov
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.,
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

ROK 2018

Polročná finančná správa k 30.6.2018
Dokumenty k valnému zhromaždeniu 26.7.2018

ROK 2017

Ročná finančná správa k 31.12.2017
Polročná finančná správa k 30.6.2017
Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2017
Dokumenty k valnému zhromaždeniu 28.9.2017

ROK 2016

Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2016
Dokumenty k valnému zhromaždeniu 2016
Ročná finančná správa k 31.12.2016
Polročná finančná správa k 30.6.2016
Predbežné vyhlásenie emitenta za 1. polrok 2016

ROK 2015

Ročná finančná správa k 31.12.2015
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2015
Polročná finančná správa k 30.6.2015

Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2015

Dokumenty k valnému zhromaždeniu 2015

Predbežné vyhlásenie emitenta za 1. polrok 2015

ROK 2014

Ročná finančná správa k 31.12.2014
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2014
Polročná finančná správa k 30.6.2014
Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2014
Dokumenty k valnému zhromaždeniu 2014
Predbežné vyhlásenie emitenta za 1. polrok 2014

ROK 2013

Ročná finančná správa k 31.12.2013
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2.polrok 2013
Polročná finančná správa k 30.6.2013
Výsledky riadneho valného zhromaždenia 2013
Dokumenty k valnému zhromaždeniu 2013
Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2013

ROK 2012

Ročná finančná správa k 31.12.2012
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2.polrok 2012
VÝSLEDKY RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 2012
Polročná finančná správa k 30.6.2012
Dokumenty k valnému zhromaždeniu 2012
Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2012

ROK 2011

Ročná finančná správa k 31.12.2011
Dokumenty
Polročná finančná správa k 30.6.2011
Riadné valné zhromaždenie
Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2011
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2.polrok 2011

ROK 2010

Ročná finačná správa
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2.polrok 2010
Mimoriadne valné zhromaždenie
Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2010
Polročná finančná správa k 30.6.2010

ROK 2009

Konsolidovaná ročná závierka za rok 2009
Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2009
Polročná finančná správa k 30.6.2009
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2.polrok 2009
Ročná finačná správa

ROK 2008

Konsolidovaná ročná závierka za rok 2008
Predbežné vyhlásenie emitenta za 1.polrok 2008
Polročná finančná správa k 30.6.2008
Predbežné vyhlásenie emitenta za 2. polrok 2008
Ročná finačná správa

ROK 2007

Ročná finačná správa